پوستر فیلم  دور از درخت

دور از درخت

محصولآمریکا
انیمیشن «دور از درخت» داستان «راکونی» کنجکاو است که پدر و مادرش تلاش می‌ کنند او را از خطرات فراوان ایمن نگه دارند. این «راکون» جوان به مرور زمان یاد می‌ گیرد همیشه دلیلی برای ترسیدن وجود دارد، زیرا خطر در هر گوشه‌ ای در کمین است، اما همچنان می‌ توان با قلبی مهربان و بزرگ زندگی کرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Natalie Nourigat
Ruth Strother
Natalie Nourigat
Nami Melumad