پوستر فیلم  وال ای

وال ای

محصولآمریکا
انیمیشن «وال ای» «WALL·E» داستان «وال ای» ربات هوشمند آشغال ‌جمع ‌کنی است که ماموریتش فشرده سازی و جمع آوری پسماند ها و آلودگی‌ های صنعتی است روزی «وال ای» مشغول کار است که سفینه‌ ای غول‌ پیکر از فضا فرود می‌ آید و مهمان کوچکی را به همراه خود می‌ آورد.
فیلم‌های پیشنهادی
Andrew Stanton
Jim Morris
Thomas Newman
Stephen Schaffer