پوستر فیلم  خط پایان

خط پایان

محصولایران
فیلم «خط پایان» با کارگردانی «محمد علی طالبی» درباره فردی به نام «خلیل سمندر» کارگر یک کارگاه تولیدی است. او شیفته دوچرخه سواری و عضویت در باشگاه ایران جوان است. وی با وساطت هوشنگ رئیس باشگاه ایران جوان به عنوان ذخیره وارد باشگاه و در مسابقه‌ ای اول می‌ شود. اما به دلیل ناراحتی قلبی از شرکت در مسابقات آسیایی باز می‌ ماند.