پوستر فیلم  دو دوست

دو دوست

سریال «دو دوست» داستان زندگی دو نفر است که در بدو تولد جایشان با یکدیگر عوض شده است. «چان دونگ» پسر یک اشراف‌ زاده است که در بدو تولد جای او با «گی دانگ» پسری از دهقانان عوض می شود و در پایین ترین طبقه جامعه سختی های زیادی را تحمل می کند و به یک یاغی قهرمان تبدیل می شود. «گی دانگ» در یک خانواده ثروتمند رشد می کند و به یک رئیس پلیس مبدل می شود. اما سرنوشت، زندگی این دو را که در دو سوی متفاوت قانون قرار گرفته اند، دوباره به یکدیگر پیوند می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Tae-woo LimSeong-joon Lee
Yi-seob Choi