پوستر فیلم  ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو

محصولایران
فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاريخی دهه شصت و مبارزات نيروهای چپ در شمال کشور و در آمل روايت می شود و درباره يک زن به نام شهرزاد است که معروف به ماهی سياه کوچولو است و برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده است.