پوستر فیلم  زمستان استخوان سوز

زمستان استخوان سوز

محصولآمریکا
فیلم «زمستان استخوان سوز» عنوان فیلمی است روایتگر سختی‌ های زندگی دختری ۱۷ ساله به نام «ری دالی» که به اجبار، قصد یافتن پدر فراری‌ اش در کوه‌ های «اوزارکس» را دارد.
Debra Granik
Dickon Hinchliffe
Affonso Gonçalves