پوستر فیلم  زندگی با نور پایین

زندگی با نور پایین

محصولایران
فیلم سینمایی «زندگی با نور پایین» » درباره زن جوانی است که سعی دارد به هر قیمتی که شده زندگیش را حفظ کند و در این بین پدرش هم کنار او قرار می گیرد.