پوستر فیلم  گانگنام بلوز

گانگنام بلوز

فیلم «گانگنام بلوز» داستان دو دوست صمیمی به نام های «کیم جونگ دائه» و «بیک یانگ جی» است که هر دو پدر و مادر خود را از دست داده و برادر قسم خورده هم شدند. هنگام افزایش فساد سیاسی در دهه 1970 در پی جریانی این دو از یکدیگر جدا شده و سه سال بعد در حالی یکدیگر را ملاقات کردند که هر کدام عضو دو گروه متفاوت شده بودند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ha Yoo
You Jeong-hunHa Yoo
Ha Yoo
Yeong-wook Jo
Gok-ji Park