پوستر فیلم  12 مرد خشمگین

12 مرد خشمگین

محصولآمریکا
فیلم «12 مرد خشمگین» داستان یک هیئت منصفه است که با تبادل نظر و اختلاف یکی از اعضا با بقیه حضار و تلاش برای تجدید نظر در رای به ادله، سعی در جلوگیری از سوء استفاده از عدالت دارد. یک جوان 18 ساله متهم به کشتن پدرش با چاقو است. در ابتدا قضیه روشن به نظر می رسد اما با شک یکی از اعضا هیئت منصفه، نظرات دیگر اعضا تغییر می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Sidney Lumet
Reginald RoseHenry Fonda
Reginald Rose
Kenyon Hopkins
Carl Lerner