پوستر فیلم  اولین انتخاب

اولین انتخاب

محصولایران
داستان سریال «اولین انتخاب» درباره پسری به نام «مسعود» است که به عنوان خواستگار وارد خانه ای می شود که تمام افراد آن خانواده پزشک هستند. این خواستگاری ساده بر اثر اتفاقاتی به حادثه‌ ای بزرگ تبدیل می‌ شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر