پوستر فیلم  در جستجوی کالارو

در جستجوی کالارو

انیمیشن «در جستجوی کالارو» درباره چند کودک شجاع فضایی است که بعد از کاشتن گیاه کالارو در سیاره زیبا «کپلر»، اکنون این سیاره خشک شده و در حال نابودی است. این کودکان ماموریتی جسورانه را برای بازسازی سیاره خود آغاز می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Leo Lee
Leilei HuDavid L. Suarez
Jeffrey Hylton