پوستر فیلم  ماشیناسورها

ماشیناسورها

انیمیشن سریالی «ماشیناسورها» داستان شخصیت های ترکیبی در یک دوران تخیلی ما قبل تاریخ است. موجوداتی که بخشی از آن ها دایناسور و بخشی دیگر ابزار مکانیکی هستند. آن ها با یک دیگر رابطه همزیستی دارند و باید با سایر ساکنان جهان همکاری کنند تا از اجتماع و کار خود در برابر یک نیروی شیطانی دفاع کنند.
  • 0
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی