پوستر فیلم  پنجاه قدم آخر

پنجاه قدم آخر

محصولایران
فیلم «پنجاه قدم آخر» سرگذشت واقعی «هرمز» یکی از نیروهای اطلاعات لشکر زرهی نجف اشرف در عملیات والفجر ۴ را نمایش می ‌دهد که برای شناسایی به یک منطقه‌ مین ‌گذاری شده در خاک عراق می ‌رود.