پوستر فیلم  ولایت عشق

ولایت عشق

محصولایران
سریال «ولایت عشق» داستان خلافت مامون و آوردن «علی بن موسی الرضا» به مرو است که با مرگ «هارون الرشید» خلیفه عباسی و روی کار آمدن پسرش «امین» آغاز می شود و با جنگ «امین» و برادرش «مامون» ادامه پیدا می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
مهدی فخیم زاده
پروانه پرتو
بابک بیات