پوستر فیلم  جان سخت 3

جان سخت 3

محصولآمریکا
در «جان سخت 3» می بینید که پس از انفجار بمبی در نیویورک، «جان مکلین» متوجه می شود که «سیمون» سراسر نیویورک را بمب گذاری کرده و با طرح معماهایی «مکلین» را برای یافتن بمب ها راهنمایی می کند و در همین حال نقشه سرقت از یک بانک را می کشد، در این راه «زئوس» فروشنده ای سیاه پوست است که نا خواسته با جان همراه شده است.
فیلم‌های پیشنهادی
John McTiernan
Michael TadrossJohn McTiernan
Michael Kamen
John Wright