پوستر فیلم  در برابر آینده

در برابر آینده

محصولآمریکا
سریال «در برابر آینده» درباره فردی به نام «گری هابسون» است. او نمی داند چگونه و چرا این اتفاق رخ داده است. تنها چیزی که می داند، وقتی برای بار اول در برابر خانه اش قرار می گیرد تنها بیست و چهار ساعت فرصت دارد تا اوضاع را درست کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی