پوستر فیلم  آخرین نبرد

آخرین نبرد

محصولایران
فیلم سینمایی «آخرین نبرد» به کارگردانی «حمید بهمنی» داستان مردی به نام «ناصر» است که چند بار به جبهه رفته و کار تصویربرداری انجام می دهد. او قرار است به عملیاتی برای شناسایی و انهدام موشک های عراق برود.