پوستر فیلم  در برابر طوفان

در برابر طوفان

محصولایران
مستند «در برابر طوفان» مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی را نمایش می دهد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر