پوستر فیلم  حیران

حیران

محصولایران
فیلم «حیران» داستان دختری به نام ماهی است که در مسیر مدرسه با یک پسر افغانی بنام حیران آشنا می شود. آن ها تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند ولی خانواده ماهی با این ازدواج مخالف است. ماهی خانواده اش را رها می کند و با حیران به تهران می آیند اما برایشان اتفاقاتی در تهران رخ می دهد.