پوستر فیلم  سگ های فضایی: ماجراجویی گرمسیری

سگ های فضایی: ماجراجویی گرمسیری

محصولروسیه
انیمیشن «سگ های فضایی: ماجراجویی گرمسیری» یا «سگ های فضایی: بازگشت به زمین» داستان «بلکا» و «استرلکا» دو سگ فضانوردی است که در راه بازگشت از ماموریت زحل برای تحقیق در مورد یک گرداب مرموز و خطرناک در مناطق استوایی اقیانوس اطلس فرستاده می شوند. همان طور که آن ها به اعماق چرخان اقیانوس می روند، یک بشقاب پرنده مرموز را کشف می کنند که تلاش می کند تمام آب زمین را بدزدد. «بلکا» و «استرلکا» بار دیگر با کمک دوستان خوب خود، برای نجات سیاره زمین ماموریتی جسورانه را انجام می دهند.
فیلم‌های پیشنهادی
Inna Evlannikova
Vadim SotskovSergey Zernov
Mike Disa
Ivan Uryupin