پوستر فیلم  گلوله گمشده

گلوله گمشده

محصولفرانسه
فیلم «گلوله گمشده» درباره پسر جوانی است که صاحب کار و مربی او توسط یک پلیس فاسد کشته می شود. او باید دنبال مدارکی باشد تا بی گناهی خود را ثابت کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Guillaume Pierret
Rémi Leautier
André Dziezuk
Sophie Fourdrinoy