پوستر فیلم  متهم گریخت

متهم گریخت

محصولایران
سریال «متهم گریخت» داستان زندگی خانواده «هاشم خان» است که به علت بیماری توان انجام شغل سابق خود را ندارد. با اصرار همسرش «سرور» به امید یافتن کار بهتر، به همراه خانواده اش به تهران مهاجرت می کند. اما زندگی در تهران، برای او و خانواده اش ماجراها و مشکلات فراوانی را رقم می زند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر