پوستر فیلم  سرگرد گروم: دکتر طاعون

سرگرد گروم: دکتر طاعون

محصولروسیه
فیلم «سرگرد گروم: دکتر طاعون» داستان «ایگور گروم» سرگرد پلیس متبحری است که با جنایات در سن پترزبورگ مبارزه می کند. یک قاتل باهوش در نقاب پزشک طاعون، شروع به کشتن قدرتمندانی می کند که از عدالت فرار کرده اند. جامعه آشفته شده و بسیاری او را یک قهرمان می دانند و افسران پلیس از یافتن قاتل ناتوان هستند. «گروم» برای اولین بار در تحقیقات با مشکلاتی روبرو می شود که نتیجه آن ممکن است سرنوشت کل شهر را تعیین کند.
فیلم‌های پیشنهادی