پوستر فیلم  مرداب

مرداب

محصولآمریکا
«مرداب» یا «استیل واتر» یک انیمیشن خانوادگی است که در آن پاندای مهربانی با صبر و حوصله روش هایی به کودکان آموزش می دهد تا بتوانند با استفاده از عقل خودشان، مشکلات را به بهترین شکل پشت سر بگذارند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Jack LiangCary SilverAlex Soto
Toby Chu
Jack Paulson