لاتاری
بستن
پوستر فیلم  لاتاری

لاتاری

محصولایران
فیلم «لاتاری» داستان خانواده های « امیرعلی» و «نوشین» که با ازدواج آن ها موافق نیستند. آن ها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان، رضایت والدین خود را جلب کنند. آن دو رویای مشترکی دارند برنده شدن در لاتاری و دریافت گرین کارت آمریکا.