پوستر فیلم  جاده آرلینگتون

جاده آرلینگتون

محصولآمریکا
فیلم «جاده آرلینگتون» داستان استاد دانشگاهی است که همسرش مأمور FBI است و هنگام انجام وظیفه، توسط اعضای گروهی تروریستی به قتل می رسد. «مایکل» آرام آرام مشکوک می ‌شود که خانواده «لانگ» که به تازگی به همسایگی او آمده‌ اند، تروریست هستند.
فیلم‌های پیشنهادی
Mark Pellington
Ehren Kruger
Angelo Badalamenti
Conrad Buff IV