پوستر فیلم  خانواده اگلی

خانواده اگلی

در انیمیشن «خانواده اگلی»، اوگلی ها به دنبال خانه ای جدید برای زندگی هستند. در این بین آن ها در دهکده ای زیبا و آرام به نام «اسملیویل» سقوط می کنند. اما متاسفانه یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن هم این است که محل نگهداری زباله های محلی، بوی بدی می دهد و باید فکری کنند.