پوستر فیلم  خدانشناس

خدانشناس

محصولآمریکا
فیلم «خدانشناس» بر اساس داستان واقعی یک قاتل سریالی ساخته شده است. این فیلم روایت گر رابطه پیچیده میان یک تحلیل گر اف بی آی، «بیل هاگمایر» و قاتل سریالی «تد بان دی» در طول بازجویی های آخرین سال اجرای حکم است.
فیلم‌های پیشنهادی
Amber Sealey
Kit Lesser
Clarice Jensen
Patrick Nelson Barnes