پوستر فیلم  چشمهایم برای تو

چشمهایم برای تو

محصولایران
فیلم «چشمهایم برای تو» درباره «علی» و «مرجان» دو دانشجو است که قرار است با یکدیگر ازدواج کنند در این جریان مرجان ناگهان پی می‌ برد که در آستانه مرگ قرار دارد. پذیرفتن این واقعیت آن هم در آستانه یک زندگی جدید برای او سخت و دشوار است.