پوستر فیلم  رنجر

رنجر

محصولایران
فیلم «رنجر» داستان رزمنده ایرانی به نام «مرتضی» است. او در پی یک درگیری شدید با نیروهای بعثی در جنگلی واقع در «عراق» ، به اسارت عراقی ها درمی آید و اتفاقاتی برای او رخ می دهد.