پوستر فیلم  پیم و پم

پیم و پم

محصولایران
انیمیشن سریالی «پیم و پم» با هدف آموزش غیر مستقیم، ادای صحیح کلمات و رفتار مناسب با اعضای خانواده، برای رده سنی خردسال تولید شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
آزاده مویدی فر
حمزه صالحی
یزدان بهمنی