پوستر فیلم  اسکیموها

اسکیموها

محصولاوکراین
انیمیشن سریالی «اسکیموها» درباره زندگی ساده اسکیموهایی است که هر بار با وسیله ای جدید آشنا می شوند و می خواهند کارکرد آن را بفهمند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر