پوستر فیلم  حلقه سمندر

حلقه سمندر

محصولبلژیک
سریال «حلقه سمندر» داستان کارآگاه پلیسی است که مسئولیت رسیدگی به پرونده سرقت از یک بانک خصوصی و صندوق امانات آن را بر عهده دارد. هم چنین رئیس بانک که از افراد قدرتمند و جزو گروهی از حلقه سمندر است، نمی گذارد پلیس خبردار شود ولی موفق نمی شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Frank van Mechelen
Jan Theys Eric Wirix
Steve Willaert
Pieter Smet