پوستر فیلم  زندگی پی

زندگی پی

فیلم «زندگی پی» داستان مردی جوان است که از یک فاجعه در دریا نجات پیدا کرده‌ و به یک سفر پر ماجرا کشیده می‌ شود. او در حالی که هم چنان در دریا آواره است، با یک ببر بنگال ترسناک ارتباط برقرار می‌ کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ang Lee
Ang LeeGil Netter
David MageeYann Martel
Mychael Danna
Tim Squyres