پوستر فیلم  چک

چک

محصولایران
فیلم سینمایی «چک» درباره خانم مسافر کشی به نام «گوهر» است که چند روز مانده به عید نوروز، پیرمردی خوش برخورد به نام آقای «بهرامی» را که کیفی سیاه همراهش است سوار می‌ کند. در ادامه، آدم‌ های دیگری هم سوار تاکسی می‌ شوند. مردی میانسال به نام آقای «جوادی» که برای شب عید خرید کرده، مرد میانسال دیگری با ظاهر شیک به نام «داریوش» و جوانی دانشجو به نام «میثم» سوار خودرو می شوند. بحث‌ های داغی درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بین آن ها شروع می‌ شود که ناگهان دو موتور سوار ناشناس شیشه عقب ماشین در حال حرکت را می‌ شکنند و به زور کیف بهرامی را می‌ ربایند.