پوستر فیلم  شانس زندگی

شانس زندگی

محصولایران
فیلم «شانس زندگی» درباره پسری به نام «ابراهیم» است که بعد از چند سال کار و تحصیل در آمریکا به ایران باز می گردد. پدرش که استوار ایرانی است توقع دارد، پسرش با دختر دایی خود در تهران ازدواج کند. اما ابراهیم اهداف دیگری در سر دارد.