پوستر فیلم  داستان جنایی

داستان جنایی

محصولآمریکا
فیلم «داستان جنایی» درباره پیرمردی است که به تازگی متوجه شده بیماری سرطان دارد. به همین خاطر چون چیزی برای از دست دادن ندارد تصمیم می گیرد تا از سارقانی که زندگی اش را نابود کرده اند، انتقام بگیرد.
Adam Lipsius
Adam Lipsius