پوستر فیلم  دستگیری

دستگیری

محصولانگلیس
سریال «دستگیری» یا «اسارت» داستان یک سرباز بریتانیایی است که به دلیل وجود شواهد ویدیویی متهم به قتل در افغانستان می شود. در ادامه زنی مامور به تحقیق در مورد پرونده او می شود که به دنبال حقیقت است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Ben Chanan
Rosie AlisonBen Chanan
Ben Chanan
Ian ArberDave Rowntree