پوستر فیلم  منقرض شده

منقرض شده

انیمیشن «منقرض شده» درباره دو فلومل (گونه ای منقرض شده از موجودات شبیه خرگوش) بامزه و بازیگوش است که طی اتفاقی به آینده سفر می کنند و در آن جا متوجه می شوند که نسل آن ها در این زمان منقرض شده است. حالا باید به گذشته و زمان خودشان بازگردند و کاری کنند تا نژاد آن ها از انقراض حفظ شود.
فیلم‌های پیشنهادی