پوستر فیلم  مرضیه

مرضیه

محصولایران
سریال «مرضیه» داستان زنی است که همسر خبرنگارش در مسیر یافتن حقایق یک پرونده مهم، دچار مشکلات جدی می شود و حالا این زن باید برای رو به رو شدن با حوادثی خطرناک خود را آماده کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فلورا سام
مجید اوجی
فلورا سام
رضا خسروی