پوستر فیلم  عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

محصولفرانسه
فیلم «عکس خانوادگی» درباره یک خانواده است. افراد این خانواده اصلا رابطه صمیمی و نزدیکی با هم ندارند و همیشه از این که یکدیگر را ملاقات کنند طفره می روند، هنگامی که پدربزرگ خانواده فوت می شود آن ها دیگر چاره ای جز دیدن هم ندارند و همگی به مراسم خاکسپاری او می روند.
Cécilia Rouaud
Cécilia Rouaud
Alexandre Lier
Fabrice Rouaud