پوستر فیلم  سکسکه

سکسکه

محصولهند
فیلم سینمایی «سکسکه» داستان زندگی زنی است که با یک اختلال عصبی مواجه می شود و مدام سکسکه می‌ کند او به دنبال شغل معلمی است و این مشکل باعث می‌ شود هیچ مدرسه‌ ای او را قبول نکند تا اینکه پیشنهاد معلمی یک کلاس به او می‌ شود اما این کلاس و شاگردانش وضعیت عادی ندارند.
Malhotra P. Siddharth
Hetvi KariaManeesh Sharma
Hitesh Sonik
Shweta Venkat