پوستر فیلم  قطار آن شب

قطار آن شب

محصولایران
فیلم «قطار آن شب» به کارگردانی «حمیدرضا قطبی» درباره دختربچه‌ ای است که قول خانم نویسنده‌ ای را که در قطار با او آشنا شده‌ است را انقدر جدی می‌ گیرد، که مدت‌ ها در انتظار تلفن و دیدار مجدد او است. اما این موضوع برای نویسنده‌ بدقول، فقط دستمایه‌ نوشتن یک داستان جدید می‌ شود و خیال و واقعیت را درهم می‌ آمیزد.