پوستر فیلم  پابلو

پابلو

محصولانگلیس
انیمیشن سریالی «پابلو» داستان پسری اوتیستی است که نقاشی حیوانات را می کشد تا به او کمک کنند از پس چالش های روزانه اش بر بیاید.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
David McGrath
Grainne McGuinness