پوستر فیلم  ساعت شلوغی

ساعت شلوغی

محصولآمریکا
فیلم «ساعت شلوغی» داستان دو مامور پلیس است که کوچکترین نقطه اشتراکی ندارند ولی مجبور هستندبا همکاری یک دیگر دختر سفیر را که دزدیده شده است به پدرش بازگردانند.
فیلم‌های پیشنهادی
Brett Ratner
Ross LaMannaJim Kouf
Lalo Schifrin
Mark Helfrich