پوستر فیلم  پس کوچه های شمرون‏

پس کوچه های شمرون‏

محصولایران
فیلم «کوچه پس کوچه های شمرون» داستان زندگی دو جوان است که به تازگی ازدواج کرده‌ اند اما به دلایلی قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نیستند. آن دو در مسیر جدایی با اتفاقاتی روبرو می شوند که دیدگاهشان را نسبت به زندگی تغییر می دهد.