پوستر فیلم  روزی که خواستگار آمد

روزی که خواستگار آمد

محصولایران
فیلم «روزی که خواستگار آمد» درباره زندگی شخصی کارمند به نام آقای «دشتبان» است. حالا او بازنشسته شده و این بازنشستگی ،شروع اختلافات او با همسرش در خانه است.