پوستر فیلم  بیمکس

بیمکس

محصولآمریکا
انیمیشن سریالی «بیمکس» داستان ربات امدادگری به نام «بیمکس» است که به مردم شهر سن فرانسوکیو کمک می کند و در هر قسمت ماجرایی جدید را تجربه می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی