پوستر فیلم  نامه هایی به خدا

نامه هایی به خدا

محصولآمریکا
فیلم «نامه هایی به خدا» داستان «تایلر دوهرتی» یک پسر بچه هشت ساله خارق العاده است که با روحیه ای قوی در حال مبارزه با سرطان است. او با نوشتن نامه هایی به خدا، ایمان خود را حفظ می کند. «برادی مک دانیلز» مامور پست جدید محله، در ابتدا گیج می شود و نمی داند چگونه از عهده آن ها برآید. به تدریج، «مک دانیلز» خود را جذب زندگی خانواده «دوهرتی» می یابد و زندگی اش توسط «تایلر» زیر و رو می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
David Nixon
Kim DawsonDavid Nixon
Colin O'Malley
Patrick Tyler