پوستر فیلم  ولترون: محافظان کهکشان

ولترون: محافظان کهکشان

محصولآمریکا
انیمیشن سریالی «ولترون: محافظان کهکشان» داستان پنج نوجوان است که تلاش می کنند طی نبرد سهمگینی که بین کهکشان ها به وقوع پیوسته در مقابل نیروهای شیطانی مقاومت کنند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Eugene LeeSteve Ahn
Benjamin Kaltenecker
Ania O'HareCymbre Walk